De kracht achter BLS FORCE?
Bert Lemmens is de kracht achter BLS FORCE.

In mijn loopbaan heb ik zeer diverse projecten uitgevoerd voor zowel industrie als overheid: energiebesparing, waterzuivering en waterhergebruik, luchtzuivering, afval en nevenstromenvalorisatie, anaerobe vergisting, fermentatie van chemicaliën, downstream processing van biosurfactanten en algen...

Deze ervaring zet ik graag in om uw uitdagingen aan te pakken.

Interesse om kennis te maken? Contacteer mij meteen!

Realisaties:

2016 - nu : BLS FORCE
 • 9/2017 - nu: verbeteren procesafzuiging en materiaalstromen bij een metaalverwerkend bedrijf
 • 8/2017 - 4/2018: verbetering procesafzuiging en luchtzuivering bij een kunststofverwerkend bedrijf
 • 9/2016 - 6/2019: Tormans engineering: procesingenieur voor het MINERVA-project bij SCK-CEN: ontwerp van de processystemen (koelsystemen, watervoorziening, afval- en afvalwaterbehandeling)
 • 9/2016 - 10/2016: optimalisatie van de vergistingsinstallatie van Biogas Boonen
 • 8/2016 - 9/2016: optimalisatie van de vergistingsinstallatie van Greenenergy
 • 5/2016 - 6/2016: begeleiding Rietland bij het ontwerp van een nieuw waterzuiveringsproduct

2009 - 2016: VITO: teamtrekker duurzame chemie
 • Activiteiten rond biogebaseerde economie
  • nevenstromenvalorisatie
  • algen:
   • medeoprichter van het Vlaams Algenplatform (www.vlaamsalgenplatform.be)
   • ontwikkeling eigen technologie voor oogst via membraanfiltratie
   • waterhergebruik in de algenkweek
   • downstream processing van de algen
  • downstream processing van biosurfactanten via membraanprocessen, droging en productvormgeving
  • enzymatische behandeling
 • leiden en uitvoeren investeringsdossiers:
  • inrichting van het fermentatielabo (500 kEUR)
  • ontwerp en bouw van algen membraanfiltratie piloot (120 kEUR)
  • ontwerp en bouw van de SUNBUILT algenpilootinstallatie: www.sunbuilt.be (1.200 kEUR)
 • indienen en uitvoeren (als coördinator en WP-leider) van gecofinancierde projecten (EFRO, FP7, H2020, IWT, MIP, FISCH,...)

2000 – 2009: VITO: Projectverantwoordelijke Milieu- en Procestechnologie
 • adviesstudies voor industrie rond diverse milieuthema's
  • validatie en optimalisatie van nieuwe technologieën (oa, mestverwerking, vergassing van RDF,…)
  • luchtzuivering:  solvent, stof en geurverwijderingstechnologie
  • waterzuivering: klassiek, MBR, zoutverwijdering
  • procesoptimalisatie mestverwerking
  • nevenstromen- en afvalverwerking: afvalwaterzuiveringsslib, huishoudelijk afval, vergisting, dierlijke nevenstromen,…
 • Europees gefinancierde projecten rond luchtzuivering
  • DIOFUR: dioxines in de gieterijsector
  • AIRTV: opmaken van een Europese verificatiemethode voor luchtzuiveringstechnologieën
 • beleidsondersteunende studies
  • hoofdauteur van de BBT-mestverwerking versie 3
  • hoofdauteur van het luchtzuiveringsselectiesysteem (LUSS)

1998 – 2000: VITO: Onderzoeker Energietechnologie
 • beleidsondersteunende studie voor het bepalen van het energiebesparingspotentieel van de ijzer- en staalindustrie, papier- en kartonindustrie en scheikundige sector in het kader van de Kyoto doelstellingen
 • berekeningen rond warmtekrachtkoppeling, energiebesparing en energiepinch

1993-1998: Burgerlijk ingenieur chemie optie milieu- en biotechnologie, K.U.Leuven


Interesse?
Contacteer mij meteen voor verdere kennismaking en offerte!